May 31, 2020
Odźwierny
Posted by Marina Dyachenko Sergey Dyachenko Witold Jabłoński

Pierwsza cz cyklu fantasy Tu acze Od wierny jest debiutem powie ciowym Mariny i Sergieja Diaczenk w i zarazem pierwszym tomem cyklu Tu acze, opowiadaj cego o ludziach b kaj cych si na pograniczu dw ch wiat w, realnego i nadprzyrodzonego Wielki czarnoksi nik traci wszystko magiczn moc i mi o swego ycia Wystawiony zostaje na pokusy z owrogiej, diaPierwsza cz cyklu fantasy Tu acze Od wierny jest debiutem powie ciowym Mariny i Sergieja Diaczenk w i zarazem pierwszym tomem cyklu Tu acze, opowiadaj cego o ludziach b kaj cych si na pograniczu dw ch wiat w, realnego i nadprzyrodzonego Wielki czarnoksi nik traci wszystko magiczn moc i mi o swego ycia Wystawiony zostaje na pokusy z owrogiej, diabolicznej pot gi, kt ra pragnie przedosta si do ludzkiego wiata Za cen odzyskania czarodziejskich zdolno ci mia by si sta tytu owym Od wiernym, kt ry otworzy wrota wymiar w i sprowadzi na wiat niewyobra alne z o Czy wybierze drog zemsty na tych, kt rzy go odrzucili i pot pili A mo e znajdzie w sobie do si , by oprze si demonicznej pokusie Powie zosta a szybko zauwa ona i wyr niona nagrod Euroconu dla najlepszych europejskich fantast w roku.

 • Title: Odźwierny
 • Author: Marina Dyachenko Sergey Dyachenko Witold Jabłoński
 • ISBN: 9788389951670
 • Page: 250
 • Format: Paperback
 • Od wierny Pierwsza cz cyklu fantasy Tu acze Od wierny jest debiutem powie ciowym Mariny i Sergieja Diaczenk w i zarazem pierwszym tomem cyklu Tu acze opowiadaj cego o ludziach b kaj cych si na pograniczu dw ch

  Nadia

  Главный герой один из представителей темного архетипа. Наверное, самое сильно запомнившееся из этой истории -- сцена в коридоре, когда случается обратное превращение.


  Olga

  Ну, такое 😑


  Simoroshka

  Кажется, я переросла типичное современное фэнтези. Скучновато.  • Unlimited [Nonfiction Book] ✓ Odźwierny - by Marina Dyachenko Sergey Dyachenko Witold Jabłoński ↠
   250 Marina Dyachenko Sergey Dyachenko Witold Jabłoński
  • thumbnail Title: Unlimited [Nonfiction Book] ✓ Odźwierny - by Marina Dyachenko Sergey Dyachenko Witold Jabłoński ↠
   Posted by:Marina Dyachenko Sergey Dyachenko Witold Jabłoński
   Published :2020-02-11T17:00:06+00:00